Taras Shevchenko


Taras Shevchenko (Ukraine, 1814-1861)

No comments: