David Scott

David Scott, Self portrait, Portraits of painters
David Scott (Scottish, 1806-1849)

No comments: